Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Sophronia humerella

Sophronia humerella (Denis & Schiffermüller, 1775)

mijn

Larven in een spinsel tussen de bladeren; van daaruit worden vlekmijnen gemaakt.

waardplanten

Polyfaag op kruiden

Achillea millefolium; Artemisia campestris; Helychrysum arenarium; Lavandula; Pimpinella saxifraga; Potentilla; Santolina chamaecyparissus; Thymus serpyllum.

Elsner ea (1999a) noemen nog “Peucedanum montanum”; wat hiermee wordt bedoeld is onduidelijk. Volgens Bland ea (2002a) leeft de soort uitsluitend op Artemisia campestris.

fenologie

Larven in mei (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa

Geheel Europa, uitgezonderd Ierland (Fauna Europaea, 2009).

larve

Lichaam somber groen met donkerder dorsale en subdorsale lengtelijnen; kop bruin; prothoracale plaat gelig groen met vier donkerder vlekken (Bland ea, 2002a).

larve, pop

Patočka & Turčáni, Schmid (2019a).

literatuur

Bland, Corley, Emmet ao (2002a), Chrétien (1909a), Elsner, Huemer & Tokár (1999a), Hering (1957a), Huemer (1988a), Mitterberger (1931a), Parsons (1995a), Patočka & Turčáni (2005a), Schmid (2019a), Szőcs (1977a).

Laatste bewerking 26.i.2023