Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Caryocolum huebneri

Caryocolum huebneri (Haworth, 1828)

op Stellaria

parasiet

Larven in samengesponnen bladeren.

waardplanten

Caryophyllaceae, monofaag

Stellaria holostea.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2020).

larve, pop

Foto’s op Lepiforum.

synoniemen

Gnorimoschema, Lita, huebneri, knaggsiellum Stainton, 1866.

literatuur

Corley, Rosete, Gonçalves ao (2018a), Hering (1957a), Huemer (1988b), Huemer & Karsholt (2010a), Klimesch (1954a), Lepiforum (2020), Parsons (1995a), Schütze (1931a), Skala (1950a), Szőcs (1977a).

Laatste bewerking 24.i.2023