Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Gnorimoschema steueri

Gnorimoschema steueri Povolný, 1975

Lepidoptera, Gelechiidae

mijn

Volgroeide larven zijn waargenomen in opvallende grote, wittige, blaasmijnen. De larve maakt verscheidene mijnen, en verhuist dan van het ene blad naar het ander via een smalle gang over de bladsteel en de wortelhals. Zelfs verhuizing naar een andere plant is waargenomen. De larve rust in een 1-2 cm lange buis van spinsel en zandkorrels nabij de wortelhals, vlak boven de grond. Verpopping in de grond (Huemer & Karsholt, 2010a).

waardplanten

Asteraceae, nauw monofaag

Aster amellus.

fenologie

Verpopping in eind juli, imagines waargenomen in augustus en begin september.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa

Gebergten van Midden-Europa.

larve

Kop barnsteengeel; ook het lichaam is doorschijnend barnsteengeel; stigmata, papillen en tarsklauwtjes roestbruin; setae kleurloos (Vávra, 1999a).

literatuur

Elsner, Huemer & Tokár (1999a), Huemer & Karsholt (2010a), Vávra (1999a).

29/03/2012

Laatste bewerking 28.vi.2017