Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Scrobipalpa clintoni

Scrobipalpa clintoni Povolný, 1968

op krulzuring

parasiet

De larve boort in de stengel. Frass wordt uitgeworpen door een kleine opening, die later ook dient als uitvliegopening. De pop ligt met de kop naar beneden in de stengel. De pop overwintert. Vooral op planten aan de kust nabij de hoogwaterlijn.

waardplanten

Polygonaceae, nauw monofaag

Rumex confertus, crispus.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2019).

literatuur

Bland, Corley, Emmet ao (2002a), Deutschmann (2010a), Huemer & Karsholt (2010a), Jansen (1999a), Sattler (1987a), Šulcs (1996a), Wegner (2010a).

Laatste bewerking 22.x.2019