Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Scrobipalpa corleyi

Scrobipalpa corleyi Huemer & Karsholt, 2010a

mijn

Mijnen (blaasmijnen?) zonder frass, beginnend in het basale deel van het blad. De larve mineert verscheidene bladeren. De gemineerde bladeren, die zich vlak onder de stengeltop bevinden, worden met spinsel bijeengehouden en vormen een verwelkte kluwen. Verpopping buiten de mijn, in een taaie cocon.

waardplanten

Asteraceae, monofaag

Phalacrocarpum oppositifolium, sericeum.

fenologie

Larven waargenomen in september; waarschijnlijk slechts één generatie.

verspreiding binnen Europa

Portugal.

literatuur

Corley, Rosete, Gonçalves ao (2016a), Huemer & Karsholt (2010a).

Laatste bewerking 11.ii.2018