Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Scrobipalpa costella

Scrobipalpa costella (Humphreys & Westwood, 1845)

vlekzandvleugeltje

Scrobipalpa costella mine

Solanum dulcamara, Cadzand

Scrobipalpa costella mine

zelfde mijn, detail (de vreemde kleuren ontstonden doordat de larve tijdens de opname niet stil bleef zitten)

mijn

Jonge larven tunnelen in de hoofdnerf, die iets verkleurt en doorschijnend wordt; van hier uit maken ze vrij kleine, bruinige, rimpelige, niet erg doorzichtige blaasmijnen. Later kunnen ze mijnen maken die verder van de hoofdnerf af liggen, maar vaak gaan ze al spoedig leven als boorder, of leven vrij buitenop de plant. Verpopping buiten de mijn.

waardplanten

Solanaceae, nauw monofaag

Solanum dulcamara.

Waarnemingen van S. tuberosum Elsner ea, 1999a) worden door Bland ea (2002a) in twijfel getrokken. Maar, zij het incidentele, waarnemingen op Atropa bella-donna en Solanum melongena door Beavan & Heckford tonen dat de larve niet volstrekt tot bitterzoet beperkt is.

fenologie

Eén generatie per jaar, larven van midden september tot mei-juni (Jansen, 1999a); maar zie ook Harvey (2004a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2010).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa

Van Denemarken tot de Pyreneeën, en van Ierland tot Duitsland (Fauna Europaea, 2010).

larve

synoniemen

Gnorimoschema costellum.

opmerkingen

Treedt in Nederland hoofdzakelijk op waar de waardplant groeit nabij de zeekust (Jansen, 1999a), maar recentelijk ook binnenlandse waarnemingen (ten Holt & Kuchlein, 2003a). Ook de verspreiding in Engeland (Bland ea, 2002a) toont veel waarnemingen in het binnenland.

literatuur

Beavan & Heckford (2019a), Bland, Corley, Emmet ao (2002a), Calf & van Dam (2012a), Elsner, Huemer & Tokár (1999a), Harvey (2004a), Hering (1957a), ten Holt & Kuchlein (2003a), Huemer & Karsholt (2010a), Huisman, Koster, van Nieukerken & Ellis (2007a), Huisman, Koster, van Nieukerken & Ulenberg (2001a), Jansen (1999a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), De Prins & Steeman (2011a), Requena (2009a), Robbins (1991a), Seliger (2008a), Skala (1950a), Szőcs (1977a).

Laatste bewerking 7.ii.2021