Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Scrobipalpa montanella

Scrobipalpa montanella (Chrétien, 1910)

Lepidoptera, Gelechiidae

mijn

De larve maakt mijnen (die niet nader beschreven zijn), maar leeft ook vrij, en vreet aan stengel en bladen. Deze worden niet tevoren met spinsel aan elkaar vastgesponnen.

waardplanten

Asteraceae, monofaag

Anthemis cretica.

De soort werd aanvankelijk abusievelijk Chrétien geassociëerd met Anthyllis montana (Huemer & Karsholt (2010a); dit werd ook door Hering (1957a) overgenomen.

fenologie

Larven van juni tot augustus, in twee generaties.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa

Zuid-Frankrijk.

larve

Bleekgroen, met roodachtige dwarsbandjes. Kop en halsschild lichtbruin.

synoniemen

Gnorimoschema montanellum.

literatuur

Hering (1957a), Huemer & Karsholt (2010a).

20/04/2011

Laatste bewerking 28.vi.2017