Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Scrobipalpa perinii

Scrobipalpa perinii (Klimesch, 1951)

Lepidoptera, Gelechiidae

Scrobipalpa perinii mine

uit Klimesch (1950c)

mijn

Langgerekte voldiepe vouwmijn, op en langs de hoofdnerf, met brede uitlopers die een eindweegs de bladslippen ingaan. De mijn heeft sterke lengteplooien, omdat er veel spinsel in wordt afgezet. De meeste frass wordt uitgeworpen, wat achterblijft ligt op de hoofdnerf. Verpopping extern.

waardplanten

Asteraceae, oligofaag

Carduus; Centaurea jacea, scabiosa.

fenologie

Larven waargenomen in midden-mei tot juni en in begin october (Huemer & Karsholt, 2010a).

verspreiding binnen Europa

Zuid-Frankrijk, Italië, Slovenië, Macedonië (Fauna Europaea, 2010).

synoniemen

Gnorimoschema, Phthorimaea perinii.

literatuur

Hering (1957a), Huemer & Karsholt (2010a), Klimesch (1950c), Maček (1999a), Nel (2001a).

03/05/2011

Laatste bewerking 28.vi.2017