Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Scrobipalpa suaedivorella

Scrobipalpa suaedivorella (Chr├ętien, 1915)

Lepidoptera, Gelechiidae

mijn

De larve spint twijgen bijeen en mineert de bladeren.

waardplanten

Amaranthaceae, monofaag

Suaeda.

Gekweekt uit de, niet-Europese, Suaeda drepanophylla, microphylla, physopora.

fenologie

Larven zijn waargenomen in november en december (Huemer & Karsholt, 2010a).

verspreiding binnen Europa

Spanje, ook buiten Europa (Huemer & Karsholt, 2010a).

literatuur

Huemer & Karsholt (2010a).

13/05/2011

Laatste bewerking 28.vi.2017