Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Teleiopsis diffinis

Teleiopsis diffinis (Haworth, 1828)

fraaie korrelpalpmot

op Rumex

mijn

De jonge larve maakt lanke, slingerende gang met slechts hier en daar wat frass. Soms is de mijn aan de bladrand tot een blaas verbreed. De larve kan verscheidene mijnen maken. Oudere larven leven vrij onder een laaggelegen blad in met spinsel min of meer buisvormig samengetrokken bladrand, waar ze vaak venstervraat veroorzaken.
Bland ea maken geen gewag van een mijn; mogelijk wordt deze niet altijd gemaakt.

waardplanten

Polygonaceae, monofaag

Rumex acetosa, acetosella, crispus, roseus.

fenologie

Twee generaties, larven van augustus tot mei, en van juli tot augustus.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2019).

larve, pop

Minerende larve zeer actief, geelbruin (lichaam, prothorax, kop). Foto’s van minerende en vrijlevende larve en pop in Heckford & Beavan. Zie ook de beschrijving in Huertas Dionisio (2012a).

literatuur

Baldizzone & Scalercio (2018a), Bland, Corley, Emmet ao (2002a), Heckford & Beavan (2019a), Huertas Dionisio (2007a, 2012a), Kaitila (1996a), Microlepidoptera.nl (2019), De Prins & Steeman (2013a), Requena (2009a), Wegner (2010a).

Laatste bewerking 30.i.2020