Thiotricha coleella (Constant, 1885)

op Phillyrea

parasiet

De larve in maart in een rechte, bruine, 6-7 mm lange zak gemaakt van resten van bloemen; de zak lijkt sterk op een verdroogd trosje bloemen. Verpopping in de zak – de vlinder komt pas eind september te voorschijn.

waardplanten

Oleaceae, monofaag

Phillyrea latifolia.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2019).

larve

Zie Constant.

synoniemen

Ptocheuusa coleella.

literatuur

Constant (1885a), Huemer (1993b).

mod 7.viii.2019