Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Scythris cistorum

Scythris cistorum (Millière, 1876)

op Cistus

parasiet

Larven in een spinsel tussen de bladeren.

waardplanten

Cistaceae, monofaag

Cistus salviifolius.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2020).

larve

Zie scan op Lepiforum.

literatuur

Lepiforum (2020), Requena & Pérez De-Gregorio (2017b).

Laatste bewerking 24.i.2020