Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Scythris siccella

Scythris siccella (Zeller, 1839)

kustdikkopmot

mijn

Zeer heldere, frassloze vlekmijn. De larve mineert vanuit een lange, met zandkorrels bedekte, buis van spinsel onder het blad, en trekt zich gedurende de dag hierin terug. Vooral in (onder) bladeren die op de grond liggen. De larve mineert zijn gehele leven. Verpopping in een cocon in de grond onder de plant.

waardplanten

polyfaag op lage kruiden

Anthyllis vulneraria; Armeria maritima; Cerastium; Helianthemum nummularium; Lotus corniculatus; Ononis spinosa subsp. procurrens; Pilosella officinarum; Plantago; Scabiosa columbaria; Thymus, Tuberaria.

Naar ervaring van Baran (2003a) is Pilosella de belangrijkste waardplant.

fenologie

Larven in mei (Hering, 1957a).

BENELUX

BE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a). Onlangs na een halve eeuw weer in Nederland waargenomen (Bot, 2002a: Terschelling).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa

Geheel West-Europa, Ierland uitgezonderd (Fauna Europaea, 2009).

larve

Larve roodpaars, segmentgrenzen tussen de voorste ca vijf segmenten wittig; kop, prothoracale plaat, anale plaat en borstpoten glanzend bruinzwart tot zwart (Bengtsson, 2002a). Baran (2003a) geeft een gedetailleerde beschrijving van morfologie en chaetotaxie.

pop

Baran (2003a), Patočka & Turčáni (2005a).

literatuur

Baran (2003a), Bengtsson (2002a), Bot (2002a), Emmet & Langmaid (2002b), Fournier (2017a), Hering (1957a), Huisman & Koster (2000a), Patočka & Turčáni (2005a), Pröse (1995a), Sutter (1994a), Szőcs (1977a), Takács, Szabóky & Tóth (2021a), Wegner (2010a), Zoerner (1970b).

Laatste bewerking 21.i.2023