Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Bucculatricidae

Bucculatricidae

Bucculatricidae worden door Emmet (1985a) en Davis (1987a) opgevat als een onderfamilie binnen de Lyonetiidae, maar in overeenstemming met de Fauna Europaea (2014) hier als een aparte familie beschouwd (zie ook Seksyaeva, 1990a). Het enige geslacht is Bucculatrix. Twee biologische verschillen zijn dat de Lyonetiidae de eieren middels een legboor afzetten in het bladweefsel, terwijl de Bucculatricidae de eieren buitenop het blad plaatsen. Bucculatricidae maken een kenmerkerkend geribbeld wit coconnetje.

De mijnen zijn altijd gangachtig. en klein tot zeer klein. Ten dele hangt dit ermee samen dat de larven na enige tijd de mijn verlaten en dan vrij aan de bladeren vreten.

Evenals bij nepticuliden beginnen de mijnen met een vaak goed zichtbaar eischaaltje, dit is echter niet halfbol en zwart-glimmend, maar een plat ovaaltje met een iriserende glans. Bovendien hebben, in tegenstelling to bij de nepticuliden, de larven buikpoten met haakjes. Een laatste verschil tenslotte is dat Bucculatrix-larven opmerkelijk slank zijn. Het frass-vrije deel van de mijn waarin de larve zich bevindt, dan wel bevond, is meer dan driemaal zo lang als breed (net als bij Lyonetia), terwijl deze ruimte bij Nepticulidae duidelijk minder dan driemaal zo lang als breed is. (Heel zelden, als er met een larve iets mis is, laat dit kenmerk ons in de steek!)

literatuur

Emmet (1985a), Davis (1987a), Seksyaeva (1990a).

23/11/2014

Laatste bewerking 27.vi.2018