Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Bucculatrix albedinella

Bucculatrix albedinella (Zeller, 1839)

witte iepenooglapmot

17604

Ulmus minor, Duin en Kruidberg

mijn

Kronkelend voldiep gangmijntje van max. 15 mm met een naar verhouding lange larvekamer. Zwarte frass in een centrale lijn, breed, maar wel een heldere zone aan weerszijden vrijlatend. Kenmerkend is dat de gang 2-4 korte, frass-vrije zijtakjes (blindzakken) heeft, meestal op het punt waar de gang een scherpe bocht maakt. De eerste is vaak interparenchymaal, dus lastig te zien; de volgende zijn voldiep en hebben aan het eind gewoonlijk een opening in de onderepidermis. De larve verlaat spoedig de mijn via een gaatje in de bladonderzijde, om vervolgens vrij op het blad te leven, waar hij vensters en gaten in vreet (Hering, 1957a; Langmaid, Porter & Collins, 2007a).

waardplanten

Ulmaceae, monofaag

Ulmus minor.

Burmann (1991a) noemt ook Tilia als waardplant.

fenologie

Larven in juli en september-october (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen in de prov. Brabant, voor 1980 (Phegea, 2007).

NE niet algemeen.

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa

Vrijwel heel Europa, met uitzondering van Ierland en het Iberisch Schiereiland (Fauna Europaea, 2007).

larve

Minerende larve met een zwarte ventrale vlek op elk abdomensegment. Vrijlevende larven donkergroen van boven, geel van opzij en ventraal, met een paar subdorsale paarsbruine onderbroken lijnen (Langmaid, Porter & Collins, 2007a).

pop

Beschreven door Patočka (1996a), Patočka & Turčáni (2005a). In een ovaal coconnetje dat, in tegenstelling tot wat bij Bucculatrix regel is, geen lengteribbels heeft (Langmaid, Porter & Collins, 2007a).

synoniemen

Bucculatrix boyerella Duponchel, 1840.

opmerkingen

Tot de publicatie van Langmaid, Porter & Collins werden in Nederland B. albedinella en B. ulmifoliae als synoniem beschouwd. Achteraf blijkt veel van het mijnenmateriaal van “albedinella” te behoren tot ulmifoliae.

literatuur

Bengtsson & Johansson (2011a), Biesenbaum (2010a, 2011a), Buhr (1937a), Burmann (1991a), Buszko (1992b), Chowaniec & Larysz (2024a), Corley, Nunes, Rosete, ao (2020a), Hartig (1939a), Hellers (2017a), Hering (1930e, 1957a), Huber (1969a), Kasy (1965a), Klimesch (1937b, 1956a), Klimesch & Skala (1936b), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Langmaid, Porter & Collins (2007a), Maček (1999a), Patočka (1996a), Patočka & Turčáni (2005a), Popescu-Gorj & Drăghia (1966a), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Skala (1951a), Svensson (1971a), Szőcs (1977a, 1981a), Zoerner (1969a).

Laatste bewerking 27.vi.2024