Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Bucculatrix cantabricella

Bucculatrix cantabricella Chrétien, 1898

Lepidoptera, Bucculatricidae

mijn

Smalle gangmijn, overgaand in een zeer onregelmatige blaas. De larve mineert levenslang (ongewoon voor een Bucculatrix). Verpopping buiten de mijn in een wittige, slange, sterk geribde cocon..

waardplanten

Convolvulaceae, nauw monofaag

Convolvulus cantabrica.

fenologie

Larven in juni; overwintering waarschhijnijk als pop.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa

Westelijke en centrale Middellandse-Zeegebied, oostelijk tot Slowakijë en Macedonië (Fauna Europaea, 2009).

pop

Beschreven door Patočka (1996a), Patočka & Turčáni (2005a).

literatuur

Hering (1957a), Laštůvka Z, Laštůvka A, Liška, Marek, Skyva & Vávra (1992a), Patočka (1996a), Patočka & Turčáni (2005a), Szőcs (1977a, 1981a), Triberti (1980b).

16/01/2017

Laatste bewerking 13.vii.2017