Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Bucculatrix cidarella

Bucculatrix cidarella (Zeller, 1839)

elzenooglapmot

Bucculatrix cidarella: mines on Alnus glutinsa

Alnus glutinosa, België, prov. Namen, Grand-Leez, 10.x.2012 © Jean-Yves Baugnée

Bucculatrix cidarella mine

Alnus glutinosa, Burgh-Haamstede

Bucculatrix cidarella: mine on Myrica gale

Myrica gale, België, prov. Limburg, Zonhoven; leg Zoë Vanstraelen © Steve Wullaert

Bucculatrix cidarella egg

Alnus glutinosa, Duin en Kruidberg: ei, halfverscholen onder een nerf

mijn

Kort en nauw gangmijntje, dat begint bij een ovaal, vlak, iriserend eischaaltje dat (altijd?) onderzijdig, vlak bij een dikke nerf, ligt. De larvekamer is meer dan driemaal zo lang als breed en wordt aan de blad-bovenzijde verlaten. Frass in een nauwe middenlijn; volgens Emmet (1985a) bij gagel in een zo brede, zwarte lijn dat de gang bijna gevuld wordt. Oudere larve-stadia leven vrij en veroorzaken venstervraat. Verpopping in een vuil geelbruine, spoelvormige, sterk geribde cocon.

waardplanten

Betulaceae, Myricaceae, nauw polyfaag

Alnus glutinosa, incana, viridis; Myrica gale.

Tot voor kort was de soort in het Europese vasteland beperkt tot els, en werd alleen in Engeland de soort ook, soms zelfs talrijk, gevonden op gagel (Emmet, 1982e; Michaelis, 1982a). Pas in 2013 werd cidarella door Steve Wullaert in noordelijk België ook op gagel waargenomen.

fenologie

Larven in augustus-september, verpopping als pop (Hering, 1957a).

BENELUX

BE Een recente waarneming gedaan in 2006 de provincie Antwerpen (De Prins & Steeman, 2007).

NE Niet gewoon (Microlepidoptera.nl, 2008).

LUX Niet waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

verspreiding binnen Europa

Geheel Europa, behalve de Balkan (Fauna Europaea, 2008).

larve

pop

Beschreven door Patočka (1996a), Patočka & Turčáni (2005a).

literatuur

Ahr (1966a), Bengtsson & Johansson (2011a), Biesenbaum (2010a), Borkowski (2003a), Buhr (1935a, 1964a), Burmann (1991a), Buszko (1992b), Buszko & Beshkov (2004a), Corley, Marabuto, Maravalhas ao (2009a), Deutsch (2012a), Drăghia (1974a), Emmet (1982e, 1985a), Graham (2014a), Haase (1942a), Hellers (2017a), Hering (1957a), Klimesch (1937b, 1956a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Kurz & Embacher (2012a), Z & A Laštůvka (2009b), Maček (1999a), Michaelis (1982a), van Nieukerken, Gielis, Huisman ao (1993a), Patočka (1996a), Patočka & Turčáni (2005a), De Prins (2007a, 2010a), De Prins & Steeman (2011a), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Skala (1951a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Svensson (1971a), Szőcs (1977a), Vávra (2016a), Zoerner (1969a, 1970a).

Laatste bewerking 10.vi.2021