Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Bucculatrix latviaella

Bucculatrix latviaella Šulcs, 1990

mijn

Alleen het imago is bekend. De meest waarschijnlijke waardplanten zijn Achillea millefolium of Leucanthemum vulgare. In Finland zou zijn waargenomen dat de larven leven op Erigeron acris (Bengtsson & Johansson, 2011a).

verspreiding binnen Europa

Fennoscandia, Estland, Letland (Fauna Europaea, 2010).

literatuur

Aarvik, Bakke, Berg ao (1997a), Bengtsson & Johansson (2011a), Šulcs (1990a).

Laatste bewerking 21.i.2020