Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Bucculatrix maritima

Bucculatrix maritima Stainton, 1851

zeeasterooglapmot

Bucculatrix maritima mines

Aster tripolium, Schiermonnikoog © John van Roosmalen

Bucculatrix maritima mines

Ook een paar vlekmijntjes

Bucculatrix maritima: late mine on Aster tripolium

Aster tripolium, België, prov. West-Vlaanderen, Knokke-Heist, Het Zwin: late mijn © Steve Wullaert

Bucculatrix maritima: free living larva feeding on Aster tripolium

vraatbeeld van een vrijlevende larve

mijn

Ovipositie aan de onderzijde van een blad. Aanvankelijk een dun, lang gangetje met bruine of zwarte frass in een centrale lijn. De gang is onder- of bovenzijdig of zelfs interparenchymaal, loopt ook vaak in de schors van de stengel. Na verloop van tijd wordt deze mijn verlaten en maakt de larve korte voldiepe vlekmijntje zonder of met weinig frass. Sommige larven houden dit tot kort voor de verpopping vol, andere gaan over op venstervraat. Verpopping in een witte of geelwitte, spoelvormige cocon met 5 sterke lengteribbels.

waardplanten

Asteraceae, nauww monofaag

Tripolium pannonicum & subsp. tripolium (= Aster tripolium)

fenologie

Larven in april-mei en juli-augustus; hoe de soort overwintert is niet bekend (Emmet, 1985a), maar volgens Patočka (1996a) is dit als ei of jonge larve.

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa

Geheel Europe, met uitzondering van het Balkan-Schiereiland (Fauna Europaea, 2009).

larve

pop

Beschreven door Patočka (1996a), Patočka & Turčáni (2005a).

literatuur

Bengtsson & Johansson (2011a), Buszko (1992b), Corley (2005a), Corley, Maravalhas & Passos de Carvalho (2006a), Drăghia (1968a, 1974a), Emmet (1985a), Gerstberger (2003a), Hemminga & van Soelen (1992a), Hering (1928a, 1957a), Jansen (2005a), Kasy (1959a, 1965a), Klimesch (1937b), Kuchlein (2002a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Z Laštůvka, A Laštůvka, Liška ao (1992a), Patočka (1996a), Patočka &Turčáni (2005a), Ricker (2010a, 2011a), Sønderup (1949a), Svensson (1971a), Szőcs (1977a, 1981a), Triberti & Braggio (2011a), Wegner (2010a), Zoerner (1970a).

Laatste bewerking 24.xii.2019