Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Bucculatrix spina-christi

Bucculatrix spina-christi Amsel & Hering 1931

Bucculatrix spina-christi mines

Paliurus spina-christi, Palestina; uit Amstel & Hering (1931a)

mijn

Kort gangetje, dat zich snel tot een blaasje verbreedt, zodat het eindresultaat peervormig is. Frass in het ganggedeelte een in brede band, die zich in het blaasje nog een eindweegs voortzet. Oudere larven leven vrij op het blad, waar zij venstervraat veroorzaken.

waardplanten

Rhamnaceae, monofaag

Paliurus spina-christi.

In de oorspronkelijke beschrijving wordt de waardplant aangeduid als “Zizyphus spina-christi”. Dat is dubbelzinnig, omdat enerzijds de namen Zizyphus en Paliurus vaak als synoniem worden beschouwd, maar anderzijds Zizyphus spina-christi en Paliurus spina-christi twee verschillende soorten zijn. Hering (1957a) noemt de soort uitsluitend in verband met Paliurus.

fenologie

Larven gevonden in maart.

BENELUX

verspreiding binnen Europa

Beschreven uit Israel.

literatuur

Amsel & Hering (1931a), Hering (1957a), Maček (1999a).

Laatste bewerking 17.ix.2018