Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Caloptilia elongella

Caloptilia elongella (Linnaeus, 1761)

bruine elzensteltmot

Caloptilia elongella mine

Alnus glutinosa, Nieuwendam; jonge mijn

Caloptilia elongella mine

Alnus glutinosa, Nieuwendam; oude, samengetrokken mijn en bladrol (blad-bovenzijde)

zelfde blad, onderzijde

Caloptilia elongella mine

Almus glutinosa, Amstelveen; ongewone mijnen, met uitzonderlijke lange beginggangen

Caloptilia elongella: leaf roll

Alnus glutinosa, België, prov. Henegouwen, Chimay, Etang de Virelles © Stéphane Claerebout

Caloptilia elongella: leaf roll

bladrol

Caloptilia elongella: mature larva

volgroeide larve

Caloptilia elongella: pupa in cocoon

pop in cocon

mijn

De mijn begint als, meestal vrij kort, gangetje, overgaand in, en vaak later overlopen door, een zilverige epidermale bovenzijde blaasmijn met lichtbruine frass. Als de mijn ouder wordt trekt de epidermis zich samen en wordt de mijn blaar- of buisvormig. Al vrij spoedig verlaat de larve de mijn en gaat leven in een naar beneden omgeslagen, met spinsel vastgezette, bladrand. Verpopping in een doorschijnende geelglanzende cocon, meestal aan de bladrand.

waardplanten

Betulaceae, monofaag

Alnus glutinosa, incana.

fenologie

Larven zijn gevonden van maart tot october, zonder dat er sprake is van een duidelijk top; overwintering als imago.

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa

geheel Europa (Fauna Europaea, 2009).

larve

pop

Beschreven door Patočka & Zach (1995a), Patočka & Turčáni (2005a).

synoniemen

Gracillaria elongella.

parasitoïden, predatoren

Sympiesis sericeicornis.

opmerkingen

Ook aan de omgeslagen bladrand is elongella te onderscheiden van de veel zeldzamer C. falconipennella: de bladrol van elongella is veel groter (Huisman ea, 2003a).

literatuur

Ahr (1966a), Beiger (1980a), Bengtsson & Johansson (2011a), Biesenbaum (2010a), Boot (1989a), Brown (1947a), Buhr (1935a, 1964a), Buszko (1992b), Corley, Marabuto & Pires (2007a), Corley, Rosete, Gonçalves ao (2018a), Deutschmann (2008a), Drăghia (1972a), Emmet, Watkinson & Wilson (1985a), Haase (1942a), Hartig (1939a), Hering (1924b, 1957a), Huisman ao (2003a), Jaworski (2009a), Klimesch (1950c), Kozlov & Kullberg (2010a), Kuchlein & de Vos (1999a), Maček (1999a), Nowakowski (1954a), Opheim (1977a), Patočka & Turčáni (2005a), Patočka & Zach (1995a), De Prins (2010a)l De Prins & Steeman (2013a), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Szőcs (1977a), Zoerner (1969a, 1970a).

Laatste bewerking 17.vi.2022