Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Parornix devoniella pupa

Parornix devoniella

Parornix devoniella cremaster

Corylus avellana, Groote Peel

Zie ook Patočka (2001b), Patočka & Turčáni (2005a).

15.v.2010

Laatste bewerking 25.vii.2017