Parornix loganella (Stainton, 1848)

mijn

De mijn, larve en pop zijn niet te onderscheiden van die van Parornix betulae.

waardplanten

Betulaceae, monofaag

Betula pubescens.

fenologie

Larven in juli-augustus (Emmet ea, 1985a).

verspreiding binnen Europa

Van Fennoscandia en Noord-Rusland tot de Britse Eilanden, Denemarken en de Baltische Staten (Fauna Europaea, 2009).

literatuur

Bengtsson & Johansson (2011a), Emmet, Watkinson & Wilson (1985a), Sch├╝tze (1931a), Hering (1957a).

mod 16.ii.2018