Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Parornix petiolella

Parornix petiolella (Frey, 1863)

op Malus

Malus domestica, Hongarije, Kimle © László Érsek: tamelijk jonge mijn

Parornix petiolella:  mine on Malus domestica

oudere, maar nog niet sterk samengetrokken mijn

Parornix petiolella:  mine on Malus domestica

frass in een hoop bijeen.

mijn

Bovenzijdige, epidermale, wit-zilverige blaasmijn die het blad zo sterk kan samentrekken dat de mijn slechts als een zilverig streepje te zien is. De oudere larve leeft vrij in een naar boven omgeslagen bladrand.

waardplanten

Rosaceae, vrijwel monofaag

Malus baccata, domestica, sylvestris; Prunus cerasifera.

Voorkomen op Prunus is exceptioneel.

fenologie

Minerende larven in augustus, september (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2011).

verspreiding binnen Europa

Van Duitsland tot Italië, en van Frankrijk tot Centraal- en Zuid-Rusland (Fauna Europaea, 2011).

larve

pop

Beschreven door Patočka & Turčáni (2005a). De pop ligt in een stevige cocon, die ligt in een met spinsel afgesloten bladvouw.

synoniemen

Ornix petiolella.

literatuur

Biesenbaum (2010a), Deutsch (2012a), Gerstberger (2000a), Haslberger, Lichtmannecker, Heindel ao (2014a), Hering (1957a), Huemer & Erlebach (2003a), Klimesch & Skala (1936b), Maček (1999a), Patočka & Turčáni (2005a), Pröse (1981a), Retzlaff (2012a), Schütze (1931a), Szőcs (1977a, 1981a).

Laatste bewerking 18.i.2020