Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Stomphastis conflua

Stomphastis conflua (Meyrick, 1941)

Stomphastis conflua: vacated mine on Ricinus communis

Ricinus communis, Cyprus, Xeros Potamos © Ian Barton: verlaten mijn

Stomphastis conflua: cocoon

larve

Stomphastis conflua: cocoon

cocon

Stomphastis conflua mines

Ricinus communis, Palestina; uit Amsel & Hering (1931a)

waardplanten

Euphorbiaceae, monofaag

Ricinus communis.

fenologie

Larven in maart, april.

verspreiding binnen Europa

Binnen Europa alleen bekend uit Cyprus (Fauna Europaea, 2010).

synoniemen

Acrocercops conflua.

opmerkingen

het hierboven afgebeelde materiaal uit Cyprus wijkt op een aantal punten af van de ervaringen van Amsel & Hering in Palestina. Zij beschrijven de larve als met twee zwarte, inplaats van bruine stippen op het pronotum maar vooral maakt daar de larve een cocon binnenin de mijn. Dit duidt op een (sub)specifiek verschil tussen beide populaties.

literatuur

Amsel & Hering (1931a), Barton (2018b), Hering (1957a, 1962a).

Laatste bewerking 13.ii.2018