Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Phyllonorycter abrasella

Phyllonorycter abrasella (Duponchel, 1843)

Lepidoptera, Gracillariidae

mijn

Vrij kleine, onderzijdige vouwijn, gewoonlijk in het centrum van het blad. Onderepidermis met fijne plooitjes; bovenzijde van de mijn groen-gemarmerd. Frass in een klomp. Pop in een ovale, perkamentachtige cocon die los in de mijn ligt, en vrij is van frass.

waardplanten

Fagaceae, nauw monofaag

Quercus cerris, ithaburensis subsp. macrolepis, trojana.

fenologie

Larven in juli, en in het najaar vanaf september (Hering, 1957a).

verspreiding binnen Europa

Van Tsjechië en Slowakijë tot Frankrijk, Italië en Griekenland; disjunct ook in Zuid-Rusland (Fauna Europaea, 2009).

pop

Retinaculum met twee paren heel slanke bijna rechte doorns. Het binnenste en buitenste paar staat zo dicht bijeen dat ze elkaar overdekken (Gregor & Patočka, 2001a; Patočka & Turčáni, 2005a).

literatuur

Csóka (2003a), Deschka (1982a, 2014a), Gregor (1952a), Gregor & Patočka (2001a), Hering (1934a, 1957a), Kvičala (1938a), Nel & Varenne (2014a), Patočka & Turčáni (2005a), Szőcs (1977a, 1978a, 1981a), Tomov & Dimitrov (2007a).

16/01/2017

Laatste bewerking 28.vi.2017