Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Phyllonorycter acaciella

Phyllonorycter acaciella (Duponchel, 1843)

mijn

Onderzijdige, minder vaak bovenzijdige, zwak geplooide vouwmijn. De geplooide zijde van de mijn is okerkleurig. Pop zwartig, in de mijn, in een heel ijle cocon.

waardplanten

Ulmaceae, monofaag

Ulmus “campestris”, glabra, laevis, minor.

fenologie

Overwintering als imago (Krone, 1904a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa

Zuid-Europa, maar ontbreekt in het Iberisch en Balkan-Schiereiland (Fauna Europaea, 2010).

pop

Zie Gegor & Patočka (2001a) en Patočka & Turčáni (2005a). Cremaster met twee paar, zeer zwakke doorns; die van het buitenste paar niet teruggebogen.

synoniemen

Lithocolletis acaciella; Phyllonorycter bentivoliella Contantini, 1923.

literatuur

Gegor & Patočka (2001a), Hering (1957a), Krone (1904), Kuznetzov & Baryshnikova (2006a), Maček (1999a), Matošević, Pernek, Dubravac & Barić (2009a), Nel & Varenne (2014a), Patočka & Turčáni (2005a), Skala & Zavřel (1945a), Surányi (1942a), Szőcs (1977a), Tomov & Krusteva (2007a).

Laatste bewerking 14.i.2019