Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Phyllonorycter comparella

Phyllonorycter comparella (Duponchel, 1843)

abeelvouwmot

op Populus

Phyllonorycter comparella: mine on Populus alba

Populus alba, Hongarije, Mosonmagyaróvár, 30.vii.2017 © László Érsek

Phyllonorycter comparella: mine on Populus alba

zelfde blad, onderzijde

Phyllonorycter comparella: larva

larve, dorsaal

Phyllonorycter comparella: larva

larve, ventraal

Phyllonorycter comparella: pupa

pop in geopende cocon

Phyllonorycter comparella: pupa

pop dorsaal en ventraal

Phyllonorycter comparella: exuvium

exuvium steekt door de onderzijde van het blad

Phyllonorycter comparella mine

Populus canescens, Duin en Kruidberg, 13.ix.2001

Populus canescens, Nieuwendam, 30.viii.2006: mijn in doorvallend licht

zelfde mijn, geopend

Phyllonorycter comparella: mines on Populus x canadensis

Populus x canadensis, Drachten, 10.x.2917 © Gerrit Tuinstra (ook Ectoedemia hannoverella)

Phyllonorycter comparella: mines on Populus x canadensis

onderzijde

mijn

Ovale onderzijdige vouwmijn. De onderepidermis heeft geen herkenbare plooien, en feitelijk is de mijn in de viltig behaade bladonderzijde niet te herkennen. Frass in een klomp in een hoek van de mijn. De pop ligt in een nauwelijks herkenbare ijle cocon.

waardplanten

Salicaceae, monofaag

Populus alba, x canadensis, x canescens.

Zelden ook P. nigra (Fairclough, 1986a).

fenologie

Larven in juli en september-begin october (Emmet ea, 1985a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa

Van Duitsland en de Baltisch Staten tot Spanje, Sardinië, Sicilië, Hongarije en Bulgarijë, en van Engeland tot Centraal- en Zuid-Rusland (Fauna Europaea, 2009).

pop

synoniemen

Lithocolletis comparella; Phyllonorycter cerrutiella (Hartig, 1952).

literatuur

Arru (1996a), Bouček (1959a), Buhr (1935b), Buszko (1992b), Chowaniec & Larysz (2024a), Corley, Nunes, Rosete, ao (2020a), Csóka (2003a), Davis & Deschka (2001a), Delplanque (1998a), Drăghia (1968a, 1971a, 1972a), Emmet, Watkinson & Wilson (1985a), Fairclough (1986a), Gielis, Huisman, Kuchlein, ao (1985a), Gregor & Patočka (2001a), Hering (1923a, 1957a), Huber (1969a), Huisman, Koster, Muus & van Nieukerken (2013a), Jaworski (2009a), Kasy (1979a), Klimesch (1950c), Kollár & Hrubík (2009a), Kuchlein & Alders (2000a), Kuchlein & Donner (1983a), Kuchlein & de Vos (1999a), Maček (1999a), Matošević, Pernek, Dubravac & Barić (2009a), Nel & Varenne (2014a), van Nieukerken, Gielis, Huisman ao (1993a), Patočka & Turčáni (2005a), De Prins (1998a, 2007a), Robbins (1991a), Schmid (2019a), Schütze (1931a), Sefrová (2005a), Steeman & Sierens (2020a), Skala (1941a), Szőcs (1977a, 1978a, 1981a), Ureche (2010a), Utech (1962a), Yefremova & Kravchenko (2015a).

Laatste bewerking 27.vi.2024