Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Phyllonorycter deschkai

Phyllonorycter deschkai Triberti, 2007

mijn

Onderzijdige, smalle vouwmijn, 14-16 mm lang, slechts zelden met een paar zwakke plooien.

waardplanten

Rosaceae, oligofaag

host plants

Rosaceae, oligophagous

Amelanchier ovalis; Cotoneaster integerrimus, nebrodensis; Sorbus aria, chamaemespilus.

fenologie

Twee generaties per jaar, maar de data zijn afhankelijk van de hoogte; overwintering als pop.

verspreiding binnen Europa

Alpen, 500-1750 m (Triberti, 2007a).

pop

Cremaster met twee paar doorns, het binnenste paar ongeveer half zo zwaar als het buitenste; de doorns van het buitenste paar naar buiten gebogen, die van het binnenste paar naar binnen. De doorns van het binnenste en buitenste paar raken elkaar aan de basis, maar overlappen elkaar niet.

opmerkingen

Voorzover de Triberti’s beschrijving van de pop uitsluitsel geeft lijkt deschkai in de tabel van Gregor & Patočka (2001a) uit te komen bij Ph. sorbi.

literatuur

Gregor & Patočka (2001a), Nel & Varenne (2014a), Triberti (2007a), Varenne & Nel (2014a).

Laatste bewerking 2.ii.2020