Phyllonorycter heringiella (Grönlien, 1932)

mijn

Onderzijdige vouwmijn, afgebeeld maar niet beschreven door Bengtsson &

waardplanten

Salicaceae, monofaag

Salix alba, caprea, cinerea, x fragilis, myrsinifolia, triandra.

S. alba en myrsinifolia zijn waarschijnlijk de belangrijkste waardplanten. Een vermelding van S. repens moet nader worden bevestigd (Bengtsson, 2010a).

verspreiding binnen Europa

Sandinavië.

synoniemen

Lithocolletis heringiella.

opmerkingen

Tot voor kort werd heringiella beschouwd als een synoniem van Phyllonorycter salictella. Volgens Bengtsson (2010a) gaat het echter om twee gescheiden, zij het zeer nauw verwante soorten.

literatuur

Bengtsson (2010a), Bengtsson & Johansson (2011a).

mod 31.xii.2018