Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Phyllonorycter mespilella

Phyllonorycter mespilella (Hübner, 1805)

perenvouwmot

Phyllonorycter mespilella:  mine on Sorbus tormalis

Sorbus torminalis,Tsjechië, NW Bohemen, Děčín © Jindra Černý (uitgekweekt en gegenitaliseerd)

Phyllonorycter mespilella:  mine on Sorbus tormalis

zelfde mijn, onderzijde

mijn

Onderzijdige, geelgroene vouwmijn, 20-32 mm lang, met een aantal fijne lengteplooitjes in de epidermis. In het algemeen is de mijn langgerekt, en ligt hij tussen twee zijnerven. De roodbruine tot kastanjebruine pop ligt in een ijle witte cocon, waarin geen frass is verwerkt: de frass ligt niet in een klomp, maar in een lijn van losse korrels achter de cocon. Voor het uitkomen werkt de pop zich door de onderwand van de mijn naar buiten; meestal blijft de lege pop half uit de mijn steken.

waardplanten

Rosaceae, oligofaag

Amelanchier ovalis; Cotoneaster integerrimus; Crataegus; Cydonia oblonga; Malus domestica; Mespilus germanica; Prunus cerasus; Pyrus communis, cordata; Sorbus aria, aucuparia, intermedia, torminalis.

fenologie

Larven in juli en september-october (Emmet, Watkinson & Wilson, 1985a); overwintering als pop (Triberti, 2007).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa

Van Duitsland tot het Iberisch Schiereiland, Sardinië, Italië en de Karpaten, en van Ierland tot Zuid-Rusland (Fauna Europaea, 2009). In recente tijd geïntroduceerd in de Canarische Eilanden (De Prins ea).

pop

Cremaster, gelijkend op dat van Ph. anceps, met twee paar korte, stevige doorns, de buitenste naar buiten, de binnenste naar binnen gekromd; de buitenste doorns ongeveer even lang als breed aan de basis (Gregor & Patočka, 2001a; Triberti, 2007a).

synoniemen

Lithocolletis mespilella; L. pyrivorella Bankes, 1899.

parasitoïden, predatoren

Sympiesis sericeicornis.

literatuur

Aguiar & Karsholt (2006a), Bouček (1959a), Buhr (1935b), Corley, Ferreira, Grundy, ao (2018a), Corley, Marabuto, Maravalhas ao (2009a), Corley, Nunes, Rosete & Ferreira (2019a), Corley, Nunes, Rosete, ao (2020a), Deutschmann (2008a), Drăghia (1972a, 1974a), Emmet, Watkinson & Wilson (1985a), Gregor & Patočka (2001a), Hartig (1939a), Hering (1957a), Huber (1969a), Huisman & Koster (1996a, 1998a, 2000a), Huisman, Koster, Muus & van Nieukerken (2013a), Kirichenko, Augustin & Kenis (2018a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), A & Z Laštůvka (2011a, 2014a), Maček (1999a), Nel & Varenne (2014a), Olivella (2002a), Patočka & Turčáni (2005a), De Prins, De Prins, De Coninck ao (2013a), Pröse (1981a), Robbins (1991a), Szőcs (1977a), Triberti (2007a).

Laatste bewerking 29.v.2022