Phyllonorycter rajella

Phyllonorycter rajella pupa

Alnus glutinosa, Groote Peel

links een detail van de thorax, om te laten zien dat zowel meso- als metathorax aan de achterrand een putje hebben (determinatie-kenmerk in de tabel van Gregor & Patočka); rechts de twee schuine rijen stekeltjes ventraal op het 7e segment

cremaster, dorsaal

21.ii.2009

mod 25.vii.2017