Phyllonorycter sagitella larva

Populus tremula, Rheden

Zie Grandi (1931a, 1933a) voor een beschrijving.

mod 22.iii.2019