Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Phyllonorycter stettinensis

Phyllonorycter stettinensis (Nicelli, 1852)

elzenblaasmijnmot

Phyllonorycter stettinensis mine

Alnus glutinosa, Nieuwendam

Phyllonorycter stettinensis mine

detail

mijn

Bovenzijdige, vrij kleine, vrijwel vlakke vouwmijn, met een kenmerkend geelgroene kleur. De mijn heeft één matig sterke lengteplooi. In het algemeen ligt de mijn boven een zijnerf. Frass in een klomp in een hoek van de mijn.

waardplanten

Betulaceae, monofaag

Alnus cordata, glutinosa, incana, orientalis.

Voornamelijk op A. glutinosa.

fenologie

Twee generaties per jaar; larven merendeels in mei en juli-augustus (van Frankenhuyzen & Freriks, 1976a); maar tot in november kunnen nog larven worden gevonden. In zowel Nederland als België een gewone soort, practisch altijd te vinden als de waardplant aanwezig is.

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa

Geheel Europa.

larve

pop

synoniemen

Lithocolletis stettinensis.

opmerkingen

Emmet, Watkinson & Wilson (1985a) schrijven dat de pop in een stevige cocon ligt. Zoals de foto hieronder laat zien is dat niet altijd het geval. Mogelijk is er in de zomergeneratie slechts een nauwelijks waarneembare cocon, maar in het najaar een veel dikkere.

Alnus glutinosa, Rijckholt, eind juni

parasitoïden, predatoren

Sympiesis sericeicornis.

literatuur

Ahr (1966a), Barton (2015a), Beiger (1979a), Bengtsson & Johansson (2011a), Buhr (1935a), Buszko (1992b), Buszko & Beshkov (2004a), Deutschmann (2008a), Drăghia (1974a), Emmet, Watkinson & Wilson (1985a), van Frankenhuyzen & Houtman (1972a), van Frankenhuyzen Houtman & Kabos (1982a), Gregor & Patočka (2001a), Gregor & Povolný (1950a), Haase (1942a), Hering (1947a, 1957a), Huber (1969a), Huemer & Erlebach (2003a), Jaworski (2009a), Kuchlein & de Vos (1999a), Kuznetzov & Baryshnikova (2006a), A & Z Laštůvka (2011a), Maček (1999a), Nel & Varenne (2014a), Nowakowski (1954a), Patočka & Turčáni (2005a), De Prins & Steeman (2011a), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Stammer (2016a), Szőcs (1977a, 1978a), van Wielink (2020a), Zoerner (1969a).

Laatste bewerking 3.vii.2022