Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Bedellia ehikella

Bedellia ehikella Szöcs, 1967

op Convolvulus

mijn

Afgezien van de waardplant is er geen verschil met de mijn van Bedellia somnulentella.

waardplanten

Convolvulaceae, nauw monofaag

Convolvulus cantabrica.

fenologie

Er zijn drie generaties, met larven in eind mei-begin juni, juli, en de tweede helft van augustus (Szőcs, 1967a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa

Spanje, Sardinië, Italië, Kroatië, Tsjechië, Hongarijë (Fauna Europaea, 2009).

larve

Kort beschreven door Szőcs (1967a).

pop

Beschreven door Patočka (2000a), Patočka & Turčáni (2005a).

literatuur

Baraniak (1996a), Baryshnikova (2007a), Nel & Varenne (2004a), Patočka (2000a), Patočka & Turčáni (2005a), Szőcs (1967a, 1977a, 11981a).

16/01/2017

Laatste bewerking 15.vii.2017