Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Digitivalva pappella

Digitivalva pappella (Walsingham, 1907)

Lepidoptera, Glyphipterigidae

Digitivalva pappella mine

Allagopappus dichotomus, Tenerife; uit Klimesch (1983a)

mijn

Voldiepe blaasmijn; verpopping, buiten de mijn, in een netvormige cocon.

waardplanten

Asteraceae, monofaag (?)

Allagopappus canariensis.

Door Huertas Dionisio (2007a) ook gemeld van Dittrichia viscosa.

verspreiding binnen Europa

Spanje, Canarische Eilanden (Fauna Europaea, 2009).

synoniemen

Buculatrix pappella.

literatuur

Hering (1957a), Huertas Dionisio (2007a), Klimesch (1983a).

23/11/2014

Laatste bewerking 28.vi.2017