Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Digitivalva solidaginis

Digitivalva solidaginis (Staudinger, 1859)

Lepidoptera, Glyphipterigidae

mijn

Gang, gevolgd door een grote voldiepe blaas. Frass in de gang in een centrale lijn, in de blaas verspreid. Verpopping buiten de mijn.

waardplanten

Asteraceae, oligofaag (monofaag ?)

Dittrichia viscosa; Solidago virgaurea.

Volgens de oorspronkelijke beschrijving levend op Solidago virgaurea; Hering (1963a) kweekte de soort echter uit Dittrichia viscosa. Omdat beide soorten vegetatief ietwat op elkaar lijken is de laatste wellicht de juiste en enige waardplant. Daar staat tegenover dat Ditrichia en Solidago betrekkelijk nauw met elkaar verwant zijn.

fenologie

Larven in juni (Hering, 1957a).

verspreiding binnen Europa

Spanje, Zuid-Frankrijk.

pop

In een wijdmazige cocon (Hering, 1957a).

synoniemen

Acrolepia solidaginis.

literatuur

Hering (1957a, 1963a), Klimesch (1956b), Michalska (1970a).

23/11/2014

Laatste bewerking 28.vi.2017