Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Digitivalva valeriella

Digitivalva valeriella (Snellen, 1878)

mijn

Een of enkele vrij brede gangen met een centrale frasslijn uitstralend van de bladbasis of hoofdnerf. De latere voorzetting heeft meer het karakter van een langgerekte blaas. Verpoppng in de het blad, in een geïsoleerd klein blaasje zonder frass.

waardplanten

Asteraceae, monofaag (?)

Inula britannica, conyzae, salicina.

Hering (1963a) bericht ook van een kweek uit Pulicaria dysenterica, maar vraagt zich af of het wel om dezelfde soort gaat.

fenologie

Larven van october tot mei, en in juli-augustus (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend van de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa

Van Finland tot de Pyreneeën, Alpen en Roemenie, en van Frankrijk tot Zuid-Rusland (Fauna Europaea, 2009).

pop

Beschreven door Patočka, Patočka & Turčáni (2005a).

synoniemen

Acrolepia valeriella.

literatuur

Bengtsson & Johansson (2011a), Buhr (1935b), Gaedike (1972a), Hering (1957a, 1963a), Kasy (1965a), van Nieukerken & Koster (1999a), Patočka (1999b), Patočka & Turčáni (2005a), Sønderup (1949a), Szőcs (1977a).

Laatste bewerking 3.vi.2022