Acrolepiopsis marcidella (Curtis, 1850)

Lepidoptera, Glyphipterigidae

mijn

een deel van de jonge larven maakt een kort, vaak boogvormig gangetje in een cladode (“blad”) met eerste groenige, later zwarte frass die deels wordt uitgeworpen. Later boren ze in de stengel, andere larven boren van meet af aan; wanneer vruchten beschikbaar zijn boren de larven in het laatste stadium ook daarin.

waardplanten

Asparagaceae, monofaag

Ruscus aculeatus.

verspreiding binnen Europa

van Engeland tot Spanje en de Canarische Eilanden, en van Portugal tot Bulgarije (PESI, 2017).

larve en pop

zie Sterling & Langmaid.

literatuur

Gaedike & Baldizzone (2008a), Sterling & Langmaid (1998a).

27/02/2017

mod 28.vi.2017