Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Digitivalva arnicella

Digitivalva arnicella (von Heyden, 1863)

valkruidmineermot

op Arnica

Digitivalva arnicella: mine om Arnica montana

Arnica montana, Tynaarlo © Ben van As

Digitivalva arnicella: mine om Arnica montana

ander exemplaar

Digitivalva arnicella mine

Arnica montana, Borger; leg Gerard Oostermeijer & Sheila Luijten

mijn

Aanvankelijk een bleekgroene smalle, soms vertakte, gangmijn, later verbreedt deze zich sterk. Frass in een onregelmatige, tamelijk brede centrale lijn. De larve gaat vaak van het ene blad naar het andere over. Voor de verpopping wordt een nieuwe, onderzijdige mijn gevormd.

waardplanten

Asteraceae, monofaag

Arnica montana.

fenologie

Larven van de herfst tot mei (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa

Van Scandinavië tot de Pyreneeën en Italië, en van Frankrijk tot de Baltische Staten en Roemenië (Fauna Europaea, 2009).

larve

pop

Beschreven door Patočka & Turčáni (2005a). Zie van Nieukerken & Koster (1999a) voor een afbeelding.

synoniemen

Acrolepia arnicella.

opmerkingen

In Nederland een sterk achteruitgaande soort.

jeugdmijntjes?

Regis Nossent vond in België een enkel blad van valkruid met drie zeer kleine verlaten mijntjes. Veel pleit ervoor dat het jeugdmijnen zijn van D. arnicella, maar ze lijken in het geheel niet op de bekende grote mijnen van deze soort. Dit verdient nader onderzoek.

? Digitivalva arnicella: juvenile mines on Digitivalva arnicella

Arnica montana, België, prov. Luik, Elsenborn, 17.vi.2018 © Regis Nossent: blad met drie verlaten mijntjes

? Digitivalva arnicella: juvenile mines on Digitivalva arnicella

een van de drie mijntjes

? Digitivalva arnicella: juvenile mines on Digitivalva arnicella

een ander van de drie

literatuur

Bengtsson & Johansson (2011a), Buhr (1964a), Corley, Merckx, Cardoso ao (2012a), Gaedike (1972a), Hering (1931a, 1957a, 1963a), Huber (1969a), Huemer (1986b), Huisman, Koster, Muus & van Nieukerken (2013a), Klimesch (1958a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), van Nieukerken & Koster (1999a), Patočka & Turčáni (2005a), Roweck & Savenkov (2013a), Scmid (2019a), Sønderup (1949a), Šumpich (2011a,b), Szőcs (1977a), Thomann (1956a), Wegner (2010a).

Laatste bewerking 27.iii.2021