Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Digitivalva orientella

Digitivalva orientella (Klimesch, 1956)

Lepidoptera, Glyphipterigidae

mijn

Niet besschreven; vermoedelijk gelijkend op de mijn van D. granitella.

waardplanten

Asteraceae, monofaag

Inula germanica.

In de oudere literatuur kan “Inula” ook betrekking hebben op Dittrichia en Pulicaria.

verspreiding binnen Europa

Slovenië, Kroatië, Macedonië, Ukraïne, Zuid-Rusland (Fauna Europaea, 2009).

literatuur

Gaedike & Baldizzone (2008a) Krk, Hering (1957a), Klimesch (1956b).

10/02/2017

Laatste bewerking 18.vii.2017