Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Digitivalva valeriella

Digitivalva valeriella (Snellen, 1878)

Lepidoptera, Glyphipterigidae

mijn

Een of enkele vrij brde gangen met een centrale frasslijn uitstralend van de bladbasis of hoofdnerf. De latere voorzetting heeft meer het karakter van een langgrekte blaas. Verpoppng in de het blad, in een geïsoleerd klein blaasje zonder frass.

waardplanten

Asteraceae, monofaag (?)

Inula britannica, conyzae, salicina.

Hering (1963a) bericht ook van een kweek uit Pulicaria dysenterica, maar vraagt zich af of het wel om dezelfde soort gaat.

fenologie

Larven van october tot mei, en in juli-augustus (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend van de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa

Van Finland tot de Pyreneën, Alpen en Roemenie, en van Frankrijk tot Zuid-Rusland (Fauna Europaea, 2009).

pop

Beschreven door Patočka & Turčáni (2005a).

synoniemen

Acrolepia valeriella.

literatuur

Bengtsson & Johansson (2011a), Buhr (1935b), Gaedike (1972a), Hering (1957a, 1963a), Kasy (1965a), van Nieukerken & Koster (1999a), Patočka & Turčáni (2005a), Sønderup (1949a), Szőcs (1977a).

23/11/2014

Laatste bewerking 28.vi.2017