Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Leucoptera andalusica

Leucoptera andalusica Mey 1994

Lepidoptera, Lyonetiidae

mijn

Corley ea (2006a) schrijven dat larven zijn waargenomen “minerend in de stengels van Pterospartum tridentatum”. Waarschijnlijk moet dit betekenen dat ze mineerden in de brede stengelvleugels van deze plant.

waardplanten

Fabaceae, monofaag

Genista tridentata.

verspreiding binnen Europa

Spanje (Fauna Europaea, 2010) en Portugal (Corley ea, 2006a).

literatuur

Corley, Maravalhas & Passos de Carvalho (2006a), Mey (1994a).

12/02/2017

Laatste bewerking 27.vi.2018