Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Leucoptera coronillae

Leucoptera coronillae (Hering, 1933)

Leucoptera coronillae mines

Cytisophyllum sessilifolius, Frankrijk, Alpes Maritimes, Sospel; leg E van Nieukerken & C Doorenweerd, © EvN

Leucoptera coronillae mines

twee andere mijntjes

Leucoptera coronillae mines

Cytisophyllum sessilifolius, Spanje; blaasmijnen van Leucoptera coronillae en twee vouwmijnen van Phyllonorycter phyllocytisi; uit Hering (1936b)

Leucoptera coronillae mine

Cytisophyllum sessilifolius, Italië, uit Hering (1933b)

mijn

De mijn begint als een violet vlekje ergens in het centrum van het blad. Van dit punt uit ontstaat een blaasmijn met veel frass in concentrische bogen. Verpopping buiten de mijn.

waardplanten

Fabaceae, oligofaag

Cytisophyllum sessilifolium; Cytisus villosus.

In de oorspronkelijke beschrijving werd ten onrechte Coronilla emerus vermeld als waardplant.

fenologie

Larven van juni tot ver in october (Erik van Nieukerken, in litt.).

verspreiding binnen Europa

Zuid-Frankrijk, Spanje, Sardinië, Itallië (Fauna Europaea, 2009).

larve

Beschreven door Grandi (1933a); uit dit larvemateriaal gekweekte vlinders vormden de basis voor Hering’s beschrijving van de soort.

synoniemen

Cemiostoma coronillae; Leucoptera phyllocytisi (Hering, 1936).

literatuur

Grandi (1933a), Hering (1933b,d, 1936b, 1957a), Klimesch (1950c), Mey (1994a).

Laatste bewerking 4.iii.2023