Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Leucoptera heringiella

Leucoptera heringiella Toll, 1938

Lepidoptera, Lyonetiidae

mijn

Rond, vlak blaasmijntje zonder spoor van een begingang. Veel granulaire frass, in onduidelijke concentrische bogen. Verpopping extern.

waardplanten

Fabaceae, oligofaag

Cytisus austriacus, ratisbonensis, supinus; Lembotropis nigricans.

fenologie

Larven in juli.

verspreiding binnen Europa

Van Polen tot Macedonië en Bulgarijë; ook Zuid-Rusland (Fauna Europaea, 2010).

pop

Zie Patočka (2000a), Patočka & Turčáni (2005a).

literatuur

Borkowski (2003a), Buszko (1981a, 1992b), Klimesch (1950c), Mey (1994a), Patočka (2000a), Patočka & Turčáni (2005a), Szőcs (1977a).

27/01/2017

Laatste bewerking 27.vi.2018