Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Leucoptera laburnella

Leucoptera laburnella (Stainton, 1851)

goudenregenmot

Leucoptera laburnella mine

Genista tinctoria, Amstelveen, JP Thijssepark

jonge mijn


Leucoptera laburnella mine

Laburnum anagyroides, Amsterdam


Laburnum anagyroides, IJzevoorde, coll. JHH Zwier; jonge mijn

mijn

Het eerste begin van de mijn is een sterk gekronkeld gangetje (ca 2 mm lang) dat snel verbruint. Dan volgt een veel minder gekronkeld gangetje van ca 10 mm, dat geheel met grijsgroene frass gevuld is. Dit gaat plotseling over in rond blaasje, dat zich sterk uitbreidt, de eerdere gang overloopt, en tenslotte bij gouden regen bijna een half deelblaadje kan beslaan. De frass, die eerst groen, later zwart is ligt in de blaas in concentrische bogen aan de bovenepidermis gekleefd. Verpopping extern, uitgang in de bovenepidermis.

waardplanten

Fabaceae, oligofaag

Astragalus; Cytisus supinus; Genista tinctoria; Laburnocytisus adamii; Laburnum alpinum, anagyroides; Lupinus polyphyllus; Petteria ramentacea.

Mey (1994a) noemt nog “Laburnum coggyria”; het is niet duidelijk wat daarmee wordt bedoeld.

fenologie

Larven in juni-juli en september (Emmet, 1985a; Wörz, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa

Europa, maar niet in Europees Rusland, noch in het zuiden van het Balkan-schiereiland (Fauna Europaea, 2009).

larve

pop

Beschreven door Patočka (1997a, 2000a) en Patočka & Turčáni (2005a); achterhelft van abd. 8 rasp-achtig (onderscheid met L. genistae).

synoniemen

Cemiostoma laburnella; Leucoptera wailesella (Stainton, 1858).

parasitoïden, predatoren

Cirrospilus pictus, vittatus; Elachertus inunctus; Hemiptarsenus wailesellae; Pnigalio soemius.

literatuur

Askew (1968a), Baldizzone (2004a, 2008a), Beiger (1955a, 1960a, 1970a), Bengtsson & Johansson (2011a), Borkowski (2003a), Bouček (1959a), Buhr (1935b, 1964a), Buszko (1981a, 1992b), Davis (1987a), Emmet (1985), van Frankenhuyzen (1973a), van Frankenhuyzen & Houtman (1972a), van Frankenhuyzen Houtman & Kabos (1982a), Grandi (1931a, 1933a), Hartig (1939a), Hering (1933b, 1957a), Huber (1969a), Huemer (2012a), Klimesch (1942a, 1950c, 1957a, 1958c), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Kvičala (1938a), Lhomme (1934c), Maček (1999a), Matošević, Pernek, Dubravac & Barić (2009a), Mey (1994a), Michalska (1972a), van Nieukerken (2006a), Nowakowski (1954a), Patočka (1997a, 2000a), Patočka & Turčáni (2005a), De Prins & Steeman (2014a), Robbins (1991a), Seidel (1926a), Seven (2006a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Starý (1930a), Surányi (1942a), Szőcs (1977a, 1978a, 1981a), Thomann (1956a), Wörz (1957a), Zoerner (1969a).

Laatste bewerking 16.vi.2022