Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Leucoptera zanclaeella

Leucoptera zanclaeella (Zeller, 1848)

Lepidoptera, Lyonetiidae

mijn

Niet bekend.

waardplanten

Fabaceae

Cytisus villosus.

Vlinders zijn waargenomen in de nabijheid van deze plant; dat duidt mogelijkerwijze op een waardplantrelatie.

verspreiding binnen Europa

Mey (1994a), die het genus revideerde, noemt alleen Sicilië; Hering (1933a) noemt daarenboven Dalmatië; de Fauna Europaea, (2009) toont Frankrijk en Sicilië.

literatuur

Hering (1933b), Mey (1994a).

28.x.2009

Laatste bewerking 27.vi.2018