Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Plutellidae

Plutellidae

Door verscheidene auteurs worden de families Acrolepiidae enPlutellidae samengenomen (Parenti, 2000a; Zagulyaev, 1990b,c); de Fauna Europaea (2014) houdt ze echter gescheiden, zoals ook Heppner (1987a) en Sterling (2012a). Plutellidae op hun beurt worden door sommige auteurs weer opgevat als een onderfamilie van de Yponomeutidae (Agassiz, 1996a). De classificatie van de Microlepidoptera is nog sterk in beweging. De larven leven op Brassicaceae.

literatuur

Agassiz (1996a), Heppner (1987a), Parenti (2000a), Sterling, Parsons & Lewington (2012a), Zagulyaev (1990b,c).

23/11/2014

Laatste bewerking 26.xi.2019