Argyresthia conjugella Zeller, 1839

grote pedaalmot

op (Malus), Sorbus

Argyresthia conjugella: larva

larve uit Sorbus aucuparia © Ian F Smith, Bugwood.org

parasiet

De larve boort in de vrucht: bij lijsterbes één enkele larve, in een appel leven er tot 25. Bij lijsterbessen is de aantasting herkenbaar doordat bezette bessen voortijdig rood kleuren. Verpopping in de bodem in een witte, uit twee lagen bestaande cocon.

waardplanten

Rosaceae, oligofaag

Malus domestica; Sorbus aucuparia.

Op appel alleen als er lijsterbessen in de buurt staan en in jaren met weinig lijsterbessen.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2019).

pop

Zie Patočka (1998a), Patočka & Turcáni (2005a)

literatuur

Agassiz (1996a), Bengtsson & Johansson (2011a), Friese (1969a), Huemer (2012a), Konečná (2013a), Kozlov & Kullberg (2006a), Leutsch (2011a), Mitterberger (1921a), Patočka (1998a), Patočka & Turcáni (2005a), De Prins & Steeman (2011a).

mod 22.iii.2019