Kessleria albescens (Rebel, 1899)

Lepidoptera, Yponomeutidae

mijn

De larven mineren het grootste deel van hun leven; pas laat leven ze vrij tussen samengesponnen scheuten. Verscheidene bladeren worden uitgemijnd en met een fijn spinsel omgeven.

waardplanten

Saxifragaceae, monofaag

Saxifraga paniculata.

mogelijk ook op andere breedbladige Saxifraga‘s.

fenologie

Overwintering waarschijnlijk als larve; mogelijk twee generaties.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2013).

verspreiding binnen Europa

Dolomieten, tot 1800 m.

literatuur

Huemer & Mutanen (2015a), Huemer & Tarmann (1991a).

08/04/2017

mod 28.vi.2017